UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

از اعلام تجمع سراسری معلمان حمایت کنیم

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

معلمان از طریق کانون صنفی خود جهت کسب بخشی از مطالبات خود و همچنین اعتراض به حقوق پایمال شده دانش آموزان و خانواده ها از طریق حمله خصوصی سازی به آموزش و بهداشت رایگان که کل جامعه بخصوص طبقه کارگر و زحمتکشان را هدف ستم و بهره کشی مضاعف قرار داده است ، اعلام تجمع و اعتراض سراسری در 10 اسفند 1393 کرده اند، ما ضمن تشکر و قدر دانی از معلمان به جهت مبارزه برای حق و حقوق همه ای مردم و ضمن حمایت همه جانبه از این مطالبات انقلابی و تجمع و اعتراضات معلمان ، از تمامی کارگران ، فعالین کارگری ، دانشجویان ، زنان ، جوانان و مردم آزادیخواه می خواهیم، از هر طریق ممکن به حمایت عملی از اعتراضات فوق اقدام نمایند ، اخبار آنها را با گستردگی توزیع کنند، برای پیوستن به تجمعات معلمان برنامه ریزی کنند ، از بخش های مختلف کارگران و مردم بخواهند در این اعتراضات سراسری فعال شوند، در جهت تبدیل کردن اعتراضات به اعتصابات سراسری برنامه ریزی نمایند و همچنین از فعالین کارگری و انقلابی می خواهیم از موقعیت های پیش امده برای ساختن تشکل های مستقل معلمان و کارگران به صورت سازمان یافته استفاده کنند، با ایجاد هیات های موسس سندیکا ها اقدام به ایجاد تشکل های مستقل کنند و با بهم پیوستن تشکل های موجود اقدام به ایجاد فدراسیون نمایند و از معلمان می خواهیم به جهت ساختن اتحادیه ها و سندیکا های خود برنامه ریزی نمایند.

وظیفه مبرم تشکل های موجود کارگری است از معلمان که بخشی از طبقه کارگر هستند به صورت یک پارچه و یک دست حمایت کنند ، ما از سندیکاهای موجود ( سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای هفت تپه، نقاشان تهران ، نقاشان البرز ، فلزکار مکانیک، خبازان و ... ) همچنین کمیته های فعالین کارگری ( کمیته پیگیری ، کمیته هماهنگی ، کمیته های دفاع، ... ) و اتحادیه آزاد کارگران و ... می خواهیم به صورت یکدست و متحدانه اقدام به دفاع و حمایت از هم پیمانان خود( معلمان) نمایند، شما تشکل های کارگری و تشکل های فعالین کارگری 13 روز فرصت دارید تا قدم های بلندی در جهت گسترش همبستگی طبقاتی کارگران بر دارید و با اقدامات سازماندهی و عملی خود در دفاع و حمایت از معلمان جنبش کارگری را به سطحی بالاتری ارتقاء دهید که به بستر گسترده ای برای متشکلتر شدن طبقه کارگر دست بیابید.حتی کارگران منفرد و غیر متشکل نیز می توانند اقدامات شایانی در جهت کمک به معلمان و همچنین کمک به متشکل شدن خود نمایند، نباید موقعیت ها را از دست داد فرصت ها تکرار شدنی نیستند.

کارگر معلم اتحاد اتحاد

معلم زندانی، آزاد باید گردد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

www.chzamani.blogspot.com

27.11.1393


آخرین خبرها

 • Shahrokh Zamani.jpg
  ما عمیقاً از شنیدن خبر غیرمنتظرۀ قتل شاهرخ زمانی، فعال کارگری سوسیالیست در روز ۱۳ سپتامبر در زندان رجایی شهر کرج به دست رژیم ایران متأسف شدیم. در این جا به خانواده و رفقای او تسلیت می گوییم و باری...
 • gebze_mess_eylem_20150207_06m.jpg
  روز ۲۹ ژانویه، هزاران نفر از کارگران فلزکار اعتصاب خود را علیه اتحادیۀ کارفرمایان MESS (اتحادیۀ صنعتگران فلزکار) آغاز نمودند. این اعتصاب را «اتحادیۀ کارگران متحد فلزکار» (Birleşik Metal-İş )...
 • iranian-teachers.jpg
  معلمان از طریق کانون صنفی خود جهت کسب بخشی از مطالبات خود و همچنین اعتراض به حقوق پایمال شده دانش آموزان و خانواده ها از طریق حمله خصوصی سازی به آموزش و بهداشت رایگان که کل جامعه بخصوص طبقه کارگر و...
 • Behnam-V.jpg
  بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری ایرانی و عضو کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و همچنین فعال حقوق کودک، در تاریخ سوم دسامبر اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. او به 5 سال زندان محکوم شده و از ژوئن سال...
 • kampanya-manset-resmi.png
  کارگران، برادران و خواهران! ما کارگرانی هستیم که روز و شب با مشقت کار می کنیم، تمام ثروت ها را ما تولید می کنیم. همه چیز روی دستان خود ما بنا می شود. ما کسانی هستیم که آسمان خراش ها را بالا می بریم،...
 • iran-30784.jpg
  همانطور که مستحضر هستید اعتصاب کارگران معدن سنگ اهن بافق وارد فاز جدیدی از مبارزه شده است ودر روزهای گذشته کارفرما و حامیان سرمایه در معدن سنگ اهن بافق یک بار دیگر با دسیسه چینی ،پرونده سازی ،تهدید...
 • brazil-world-cup-1.jpg
  ما کارگران و نمایندگان کارگری که هم اکنون به دلیل فعالیت های کارگری و اقدام در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری توسط جمهوری اسلامی دستگیر و به دنبال اتهامات ساختگی و ضد کارگری زندانی شده ایم می دانیم...
 • brazil-world-cup-strike-protest-reuters-090614.JPG
  در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری برزیل کارگران مبارز و آگاه اعتصاب کننده در برزیل، اتحادیه¬های کارگری متعهد و مسئول به جنبش کارگری در برزیل سندیکاهای رشته های آموزش، بهداشت، زمین¬های کشاورزی...
 • soma-maden-katliami (1).Jpeg
  روز سیزدهم ماه مه، نظام استثمار و بهره کشی سرمایه داری، جان قریب به 300 کارگر معدن زغال سنگ را گرفت و نام آن را «حادثۀ» سوما، شهری در غرب ترکیه، گذاشت. امروز هنوز تعداد نامعلومی از کارگران در زیر...
 • soma-faciasi.jpg
  کارگران و مردم آزادیخواه ترکیه، وقتی خبر کشته شدن معدنچیان سوما در استان مانیسا را بر اثر انفجار معدن سوما در تاریخ 13/5/2014 شنیدیم با دل و جان منقلب شده، گریستیم ، یکبار دیگر سرمایه داران جان صدها...
 • evin-zindani.jpg
  در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ زندانیان سیاسی و کارگری بند ۳۵۰ اوین به طور ددمنشانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها یکی از جنایت‌کاران اصلی نیز اراجیفی در جهت تکذیب...
 • iranian-political-prisoners.jpg
  با تبریک سال نو به تمامی ستم دیدگان و آرزوی کام یابی شان در مبارزه، من شاهرخ زمانی کارگر نقاش عضو سندیکا ی کارگران نقاش تهران به عنوان قطره ای از دریای 50 میلیونی خانواده های کارگران ایران به مسابحه...
 • zendan-ghezelhesar
  زندان مخوف قزل حصار با ده بند مستقل به نام واحد های دهگانه پذیرای20000 الی 22000 هزار زندانی مواد مخدر می باشد، که عمداتا" 200 نفر خروجی 400 تا 500 نفر ورودی دارد، قربانیانی با میانگین 20 تا چهل سال...