Navigation

ممنوعیت اعتصاب و سرکوب فعالیت های سندیکایی را متوقف سازید

کارگران صنعت هواپیمایی تنها نیستند

ممنوعیت اعتصاب و سرکوب فعالیت های سندیکایی را متوقف سازید!

کارگران صنعت هواپیمایی تنها نیستند!

به دنبال فشارهای فزایندۀ بحران جهانی سرمایه داری و جنگ امپریالیستی، دولت های بورژوایی مجدداً حملات خود را علیه طبقۀ کارگر سراسر جهان، با هدف بازپس گیری تمامی حقوقی که این طبقه با مبارزات دشوار به دست آورده است، تشدید نموده اند. هرچند طبقات زحمتکش در برابر این یورش ها، بیکاری و فقر آغاز به مقاومت کردند، ولی دولت های بورژوایی هم چنان به حملات خود ادامه دادند و به موازات آن، ناسیونالیسم و شووینیسم را هم به کار گرفتند.

در کشور ترکیه نیز، که به عنوان یک نمونۀ موفق پیش روی آن دسته از کشورهای سرمایه داری گذاشته می شود که از نرخ های رشد بسیار پایین برخوردارند، دولت "حزب عدالت و توسعه" (AKP) هیچ مرز و محدوده ای در حمله به حقوق کارگران نمی شناسد. جدیدترین نمونۀ این حمله، قانونی بوده است که اعتصابات را در صنعت هواپیمایی ممنوع می کند. حزب عدالت و توسعه، در تصویب یک شبۀ این لایحه از سوی پارلمان به اندازۀ کافی بی پروا بود. آن ها این اقدام را در بحبوحۀ روند طولانی چانه زنی جمعی صنعت هواپیمایی کشوری با بزرگ ترین کمپانی هواپیمایی، یعنی ترکیش ایرلاینز (Turkish Airlines)، انجام دادند. این کمپانی متعلق به دولت است و دولت نیز به طور مستقیم در این مذاکرات دخالت دارد. ضمناً این مذاکرات به دلیل تلاش های مصرانۀ کمپانی در اجرا و تداوم شرایط کاری سخت تر، به مدت بیش از یک سال در حالت تعلیق قرار داشته است.

واضح است که دولت با این اقدام خود درصدد است تا کارگران را به وضعیت استیصال بکشاند و آن ها را وادار به تسلیم شدن در مقابل کارفرمایان، به طور اعم، سازد. این اقدام دولت، حمله ای تمام و کمال به حق اعتصاب- به عنوان یکی از پایه ای ترین حقوق کارگران- به شمار می رود. بسیاری از کارگران به بهانۀ شرکت در یک اعتصاب کوتاه غیررسمی در روز 29 ماه مه علیه این لایحه در پیش از تصویب آن، بدون دریافت هیچ گونه غرامتی اخراج شده اند. هدف این قبیل اقدامات از سوی کمپانی مزبور و دولت، ارعاب کارگران به طور اعم است. آن ها خواهان این هستند که به خصوص در صنعت هوانوردی، اختیار تام پیدا کنند و اتحادیۀ کارگری هوا-ایش (Hava-İş) را محو سازند. واضح است که اکنون آن ها تلاش خواهند کرد تا شرایط کاری و دستمزدها را بدتر کنند.

نخست وزیر اردوغان در دفاع از ممنوعیت قانونی اعتصاب، گفت: "اعتصاب، در صنعت استراتژیک نمی تواند انجام شود". در حقیقت اما قانون، اعتصاب را در بسیاری از صنایع ممنوع می کند. اکنون صنعت هواپیمایی نیز به فهرست این صنایع اضافه شده است. موانع بسیار دیگری هم پیش روی اجرایی شدن حق اعتصاب قرار دارد. به عنوان مثال، دولت حق دارد که هر اعتصابی را در هر صنعتی به بهانۀ امنیت ملی، بهداشت عمومی یا "نبود مقاصد مطلوب"، به حالت "تعلیق" در آورد. هم چنین دولت طرح های جدیدی را (لایحۀ جدیدی در مورد چانه زنی دسته جمعی) برای ایجاد موانع جدید در مقابل اعتصاب در دستورکار خود دارد.

اقدامات ضدّ دموکراتیک دولت و کارفرمایان، در دورۀ پیش رو ادامه خواهد داشت، مگر آن که مبارزه علیه ممنوعیت اعتصاب و سرکوب اتحادیه های کارگری سریعاً افزایش باشد. اتحادیه های کارگری برای فائق آمدن بر ممنوعیت های اعتصاب و توقف سرکوب فعالیت های سندیکایی، و در نتیجه ایجاد آزادی های بیشتر برای مبارزات کارگران، وظایف بزرگ و مهمی پیش روی خود دارند. باید علیه قوانین و اقدامات ضدّ دموکراتیک، و هم چنین روند غصب شدن حقوق کارگران، یک اعتصاب عمومی صورت بگیرد. در حال حاضر کارگران صنعت هوپیمایی کشوری نباید تنها بمانند و به همین منظور، همبستگی با اتحادیۀ کارگری هوا-ایش باید تقویت گردد. تاریخ طبقۀ کارگر ترکیه نشان می دهد که پیروزی بر ممنوعیت ها و اقدامات ضدّ دموکراتیک تنها می تواند از طریق مبارزۀ تمام و کمال محقق شود. شورش عظیم طبقۀ کارگر طی روزهای 15 تا 16 ژوئن 1970 در ترکیه مثال خوبی است که باید به خاطر آورد.

این قبیل حملات به کارگران بخش صنعت هواپیمایی تنها در کشور ترکیه صورت نمی گیرد. بلکه نمونه های مشابه آن در بسیاری از کشورهای دیگر جهان در دستورکار قرار دارد. بنابراین مبارزه به شکل متحدانه و در سطح بین المللی، همین طور در درون سایر صنایع، به منظور عقب راندن این یورش ها، بسیار حائز اهمیت است. مبارزۀ متحد، باید با روح همبستگی بین المللی طبقۀ کارگر تغذیه شود.

بیایید در مقابل ممنوعیت اعتصاب، و سرکوب فعالیت های سندیکایی سکوت نکنیم و در عوض به تقویت همبستگی با اتحادیۀ هوا-ایش و کارگران اخراجی ترکیش ایرلاینز بپردازیم.

تمامی ممنوعیت ها و محدودیت های فعالیت های سندیکایی را رفع کنید!

ممنوعیت اعتصابات را متوقف سازید!

آزادی نامحدود اعتصاب، مطبوعات، تشکل و سازمان!

بازگشت به کار کارگران اخراجی صنعت هواپیمایی!

 

منبع: انجمن همبستگی بین المللی کارگران (UID-DER)

http://uidder.org/node/14115

ترجمه: فعالین شبکۀ همبستگی کارگران ایران (IWSN)

17 ژوئن 2012

آخرین اخبار

 • رسانه های بورژوازی ادعا می کنند که ویروس کرونا هیچ تبعیضی بین ثروتمندان و فقرا نمی گذارد. آنها این ایده را تبلیغ می کنند که همه گیری دارای طبیعت فوق طبقه ای است. برای این منظور ، آنها به عمد برخی از افراد مشهور را به عنوان افراد مبتلا به کوید نوزده...
 • ميادين خالی است ، خيابان ها ساکت هستند ... تصويری از متروک شدگی ، بزرگترين شهرهای جهان را تحت الشعاع قرار می دهد! در بسياری از کشورها شاهد اعلام وضعيت اضطراری هستيم. همراه با اعلاميه های "ما با ويروس کرونا در حال جنگ هستيم" آنها اعلام می کنند : "...
 • ما عمیقاً از شنیدن خبر غیرمنتظرۀ قتل شاهرخ زمانی، فعال کارگری سوسیالیست در روز ۱۳ سپتامبر در زندان رجایی شهر کرج به دست رژیم ایران متأسف شدیم. در این جا به خانواده و رفقای او تسلیت می گوییم و باری دیگر رژیم اسلامی ایران را که مستقیماً مسئول مرگ او...
 • روز ۲۹ ژانویه، هزاران نفر از کارگران فلزکار اعتصاب خود را علیه اتحادیۀ کارفرمایان MESS (اتحادیۀ صنعتگران فلزکار) آغاز نمودند. این اعتصاب را «اتحادیۀ کارگران متحد فلزکار» (Birleşik Metal-İş ) سازماندهی کرد که شاخۀ وابستۀ DİSK (کنفدراسیون اتحادیه های...
 • معلمان از طریق کانون صنفی خود جهت کسب بخشی از مطالبات خود و همچنین اعتراض به حقوق پایمال شده دانش آموزان و خانواده ها از طریق حمله خصوصی سازی به آموزش و بهداشت رایگان که کل جامعه بخصوص طبقه کارگر و زحمتکشان را هدف ستم و بهره کشی مضاعف قرار داده است...
 • بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری ایرانی و عضو کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و همچنین فعال حقوق کودک، در تاریخ سوم دسامبر اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. او به 5 سال زندان محکوم شده و از ژوئن سال 2010 به این سو در حبس بوده است. در تاریخ 3 دسامبر،...
 • کارگران، برادران و خواهران! ما کارگرانی هستیم که روز و شب با مشقت کار می کنیم، تمام ثروت ها را ما تولید می کنیم. همه چیز روی دستان خود ما بنا می شود. ما کسانی هستیم که آسمان خراش ها را بالا می بریم، تونل ها را باز می کنیم، و سینۀ معادن زغال را می...
 • همانطور که مستحضر هستید اعتصاب کارگران معدن سنگ اهن بافق وارد فاز جدیدی از مبارزه شده است ودر روزهای گذشته کارفرما و حامیان سرمایه در معدن سنگ اهن بافق یک بار دیگر با دسیسه چینی ،پرونده سازی ،تهدید وصادر کردن قرار بازداشت دهها نفر از کارگران معترض...
 • ما کارگران و نمایندگان کارگری که هم اکنون به دلیل فعالیت های کارگری و اقدام در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری توسط جمهوری اسلامی دستگیر و به دنبال اتهامات ساختگی و ضد کارگری زندانی شده ایم می دانیم که حکومت های سرمایه داری در تمامی جهان علیه...
 • در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری برزیل کارگران مبارز و آگاه اعتصاب کننده در برزیل، اتحادیه¬های کارگری متعهد و مسئول به جنبش کارگری در برزیل سندیکاهای رشته های آموزش، بهداشت، زمین¬های کشاورزی و خانه
 • روز سیزدهم ماه مه، نظام استثمار و بهره کشی سرمایه داری، جان قریب به 300 کارگر معدن زغال سنگ را گرفت و نام آن را «حادثۀ» سوما، شهری در غرب ترکیه، گذاشت. امروز هنوز تعداد نامعلومی از کارگران در زیر آوار به دام افتاده اند. این کشتار، بزرگترین «حادثۀ...
 • کارگران و مردم آزادیخواه ترکیه، وقتی خبر کشته شدن معدنچیان سوما در استان مانیسا را بر اثر انفجار معدن سوما در تاریخ 13/5/2014 شنیدیم با دل و جان منقلب شده، گریستیم ، یکبار دیگر سرمایه داران جان صدها کارگر ( تا کنون 300 نفر) را گرفتند.
 • در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ زندانیان سیاسی و کارگری بند ۳۵۰ اوین به طور ددمنشانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها یکی از جنایت‌کاران اصلی نیز اراجیفی در جهت تکذیب ضرب و شتم زندانیان که به هیچ عنوان پنهان کردنی نیست...