Navigation

بیانیۀ«انجمن همبستگی بین المللی کارگران» (UID-DER) ترکیه دربارۀ کمپین جدید آن:

به دستمزدهای پایین، ساعات بالای کار و بُرون سپاری پایان دهید!

کارگران، برادران و خواهران!

ما کارگرانی هستیم که روز و شب با مشقت کار می کنیم، تمام ثروت ها را ما تولید می کنیم.همه چیز روی دستان خود ما بنا می شود.

ما کسانی هستیم که آسمان خراش ها را بالا می بریم، تونل ها را باز می کنیم، و سینۀ معادن زغال را می شکافیم و حفر می کنیم.فقط تصور کنید چه اتفاقی خواهد افتاد اگر کل کارگران تنها یک روز دست از کار بکشند!

ما همان کسانی هستیم که با وجود کار طاقت فرسا و فرسودن زندگی خود، در فقر رها می شویم.چرا این گونه است؟

۷ میلیون کارگر با حداقل دستمزد در ترکیه زندگی می کند.میلیون ها نفر دیگر هم تنها کمی بالاتر از حداقل دستمزد به سر می برند.

چرا کارگرانی که کل زندگی را به وجود می آورند، مجبورند که با حداقل دستمزد یا کمی بالاتر از آن زندگی کنند؟

بیش از ۱۰ میلیون کارگر فاقد بیمۀ تأمین اجتماعی هستند.چرا؟

نه فقط دستمزدهای ما پایین هستند، بلکه ساعات کار بیش از حد طولانی و شرایط کار مهیب است.در بسیاری از مراکز کار، روزکار در واقع به ۱۲ یا حتی ۱۴ ساعت افزایش یافته است.هر یک از ما کار دو یا سه نفر را انجام می دهد.

ما در روزهای تعظیل آخر هفته هم به کار واداشته می شویم.وقت تنفس، ناهار و چای در ساعات کار محسوب نمی شود.

چرا ساعات کار تا این حد طولانی است؟ آیا ما انسان نیستیم؟ آیا کارگران حق استراحت بیش­تر، دیدن خانوادۀ خود، گذراندن وقت با عزیزان خود و تعامل با دیگران را ندارند؟

در دوران قدیم، برده داران، برده های خود را انسان محسوب نمی کردند و در عوض«ابزار ناطق»می نامیدند.

و کارفرمایانی که ثروتمند شده و با کشیدن کار از گردۀ ما در اوج تنعم زندگی می کنند، رفتار متفاوتی ندارند.ما کارگران در چشم آن ها موجوداتی هستیم که سزاوار اهمیت زیادی نیستیم.مثلاً این واقعیت که بیش از ۱۵۰ کارگر در ماه در اثر سوانح کار کشته می شوند، صرفاً جزئیات بی اهمیت برای کارفرمایان به شمار می رود.

آن چه برای کارفرمایان اهمیت دارد، تولید بیش­تر است، استثمار کارگران تا به آخر و افزایش سود.و این ولع برای سود، حرص آن ها، اولویت پیدا می کند.

برادران و خواهران!

بُرون سپاری، یکی از روش هایی است که از سوی صاحبان سرمایه، برای کاهش حقوق و دستمزدها، افزایش ساعات کار، ترویج کار تمام وقت دائمی و حذف مزایای اجتماعی به کار گرفته می شود.

نظام برون سپاری هم­چون طاعون درحال گسترش است.

در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه، برون سپاری با شدت گسترش یافته است.در سال ۲۰۰۲، زمانی که حزب«عدالت و توسعه»به قدرت رسید، تعداد کارگران مشمول برون سپاری حدوداً ۴۰۰ هزار نفر بود.اکنون این تعداد به ۲.۵ میلیون نفر صعود کرده است.

حزب عدالت و توسعه قانون کار را مطابق با ذائقۀ کارفرمایان تغییر داده و شمار زیادی از فرم هام«اشتغال انعطاف پذیر»را قانونی ساخته که شامل کار برون سپاری نیز می شود.این روش، تمامی اشکال کار کوتاه مدت، غیر معمول و ناامن را آزاد کرده اند.

در گذشته کارگران ترکیه تشکلات خود را داشتند، و کارفرمایان جرأت نداشتند اقداماتی نظیر برون سپاری را انجام دهند.

اما هنگامی که اتحاد تشکلات کارگری تضعیف شد، آن موقع حکومت ها و کافرمایان آغاز به حمله به حقوق کارگران و معرفی نظام برون سپاری نمودند.دستمزدها را پایین آوردند، کار معمول و حقوق اجتماعی را محو کردند، و ساعات کار را طولانی تر ساختند.

حذف کار معمول، ضربۀ سنگینی را به اتحادیه ها نیز وارد کرده است.

برون سپاری، یک نظام پرمنفعت برای کارفرمایان است.با سپردن شغل به پیمانکاران، کارفرمایان اصلی خود را از کلیۀ مسئولیت ها نجات می دهند.کمپانی های عظیم ساخت و ساز را درنظر بگیرید.آن ها کار را به چند بخش تقسیم می کنند و به پیمانکاران می سپارند، و وقتی کارگران در سوانح کار جان می دهند، آن ها به راحتی از پذیرش مسئولیت طفره می روند.

صاحبان شرکت های برون سپاری، که سراسیمه در جستجوی ثروتمند شدن هستند، تمامی هزینه ها را می کاهند؛ افدامات ایمنی را به کار نمی بندند، دستمزهای را پایین می کشند و ساعات کار را بالا.

فقدان تمهیدات ایمنی کار، منجر به سوانح کاری و مرگ می شود که ما«قتل های کاری»می نامیم.این سانحه نیست که مرگ و میرهای بیش­تری در مراکز کار تحت برون سپاری رخ می دهد.

برون سپاری تأثیر عمیقی بر کلیۀ کارگران دارد.از زمانی که برون سپاری شایع شده است، بر بازار نیروی کار تأثیر داشته و عموماً به کاهش حقوق، افزایش ساعات کار، حذف کار معمول و حقوق اجتماعی انجامیده است.کاهش دستمزدها ما را وادار به اضافه کاری می کند.بنابراین، برون سپاری دشمن تمامی کارگران است.

برادران و خواهران!

ما کارگران درحال تبدیل شدن به برده هستیم، درحالی که سرمایۀ کافرمایان از طریق برون سپاری رو به رشد است.ما ملزم نستیم که به چنین شرایط کاری که در سطح بردگی است، تن در دهیم.

تشکل مبارز ما،«انجمن همبستگی بین المللی کارگران» (UID-DER)تلاش می کند که کارگران را بنا به منافع آن ها متحد سازد و این شعار را مطرح می کند: «به دستمزدهای پایین، ساعات کار بالا و برون سپاری پایان دهید!»

هیچ کارفرمایی نمی تواند در برابر کارگران متحد و مشغول نبرد برای منافع خود، تاب بیاورد.کارگران متحد آسوده خاطر هستند و می تواند سرخود را بالا نگاه دارند.در گذشته این چنین بود و امروز نیز هست.

بیایید گرد هم آییم و به کمیپن خود قدرت ببخشیم؛ متشکل شویم و این مطالبه را فریاد زنیم: «به دستمزدهای پایین، ساعات کار بالا و برون سپاری پایان دهید!»

برون سپاری، به معنای سوانح کار و مرگ است!برون سپاری را متوقف کنید!

دستمزدها را افزایش دهید، ساعات کار را کاهش دهید!شغل برای همه!

نه اضافه کاری، که حقوق را افزایش دهید!

امنیت شغلی برای تمامی کارگران!

احتساب زمان صرف غذا و چای در ساعات کار!

تمامی موانع پیش روی متشکل شدن را برطرف کنید!

ترجمه:شبکۀ همبستگی کارگری(IWSN)

۱۸ آذر ۱۳۹۳

آخرین اخبار

 • رسانه های بورژوازی ادعا می کنند که ویروس کرونا هیچ تبعیضی بین ثروتمندان و فقرا نمی گذارد. آنها این ایده را تبلیغ می کنند که همه گیری دارای طبیعت فوق طبقه ای است. برای این منظور ، آنها به عمد برخی از افراد مشهور را به عنوان افراد مبتلا به کوید نوزده...
 • ميادين خالی است ، خيابان ها ساکت هستند ... تصويری از متروک شدگی ، بزرگترين شهرهای جهان را تحت الشعاع قرار می دهد! در بسياری از کشورها شاهد اعلام وضعيت اضطراری هستيم. همراه با اعلاميه های "ما با ويروس کرونا در حال جنگ هستيم" آنها اعلام می کنند : "...
 • ما عمیقاً از شنیدن خبر غیرمنتظرۀ قتل شاهرخ زمانی، فعال کارگری سوسیالیست در روز ۱۳ سپتامبر در زندان رجایی شهر کرج به دست رژیم ایران متأسف شدیم. در این جا به خانواده و رفقای او تسلیت می گوییم و باری دیگر رژیم اسلامی ایران را که مستقیماً مسئول مرگ او...
 • روز ۲۹ ژانویه، هزاران نفر از کارگران فلزکار اعتصاب خود را علیه اتحادیۀ کارفرمایان MESS (اتحادیۀ صنعتگران فلزکار) آغاز نمودند. این اعتصاب را «اتحادیۀ کارگران متحد فلزکار» (Birleşik Metal-İş ) سازماندهی کرد که شاخۀ وابستۀ DİSK (کنفدراسیون اتحادیه های...
 • معلمان از طریق کانون صنفی خود جهت کسب بخشی از مطالبات خود و همچنین اعتراض به حقوق پایمال شده دانش آموزان و خانواده ها از طریق حمله خصوصی سازی به آموزش و بهداشت رایگان که کل جامعه بخصوص طبقه کارگر و زحمتکشان را هدف ستم و بهره کشی مضاعف قرار داده است...
 • بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری ایرانی و عضو کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و همچنین فعال حقوق کودک، در تاریخ سوم دسامبر اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. او به 5 سال زندان محکوم شده و از ژوئن سال 2010 به این سو در حبس بوده است. در تاریخ 3 دسامبر،...
 • کارگران، برادران و خواهران! ما کارگرانی هستیم که روز و شب با مشقت کار می کنیم، تمام ثروت ها را ما تولید می کنیم. همه چیز روی دستان خود ما بنا می شود. ما کسانی هستیم که آسمان خراش ها را بالا می بریم، تونل ها را باز می کنیم، و سینۀ معادن زغال را می...
 • همانطور که مستحضر هستید اعتصاب کارگران معدن سنگ اهن بافق وارد فاز جدیدی از مبارزه شده است ودر روزهای گذشته کارفرما و حامیان سرمایه در معدن سنگ اهن بافق یک بار دیگر با دسیسه چینی ،پرونده سازی ،تهدید وصادر کردن قرار بازداشت دهها نفر از کارگران معترض...
 • ما کارگران و نمایندگان کارگری که هم اکنون به دلیل فعالیت های کارگری و اقدام در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری توسط جمهوری اسلامی دستگیر و به دنبال اتهامات ساختگی و ضد کارگری زندانی شده ایم می دانیم که حکومت های سرمایه داری در تمامی جهان علیه...
 • در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری برزیل کارگران مبارز و آگاه اعتصاب کننده در برزیل، اتحادیه¬های کارگری متعهد و مسئول به جنبش کارگری در برزیل سندیکاهای رشته های آموزش، بهداشت، زمین¬های کشاورزی و خانه
 • روز سیزدهم ماه مه، نظام استثمار و بهره کشی سرمایه داری، جان قریب به 300 کارگر معدن زغال سنگ را گرفت و نام آن را «حادثۀ» سوما، شهری در غرب ترکیه، گذاشت. امروز هنوز تعداد نامعلومی از کارگران در زیر آوار به دام افتاده اند. این کشتار، بزرگترین «حادثۀ...
 • کارگران و مردم آزادیخواه ترکیه، وقتی خبر کشته شدن معدنچیان سوما در استان مانیسا را بر اثر انفجار معدن سوما در تاریخ 13/5/2014 شنیدیم با دل و جان منقلب شده، گریستیم ، یکبار دیگر سرمایه داران جان صدها کارگر ( تا کنون 300 نفر) را گرفتند.
 • در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ زندانیان سیاسی و کارگری بند ۳۵۰ اوین به طور ددمنشانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها یکی از جنایت‌کاران اصلی نیز اراجیفی در جهت تکذیب ضرب و شتم زندانیان که به هیچ عنوان پنهان کردنی نیست...