Navigation

فریاد کارگران ترکیه: «پیش به سوی مبارزه و همبستگی علیه سوانح کار!»

همایش «پیش به سوی مبارزه و همبستگی علیه سوانح کار» با سازماندهی «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» (UİD-DER) در سالن «اتحادیۀ کارگران نفت، شیمی و لاستیک» (Petrol-İş)، با حضور و مشارکت صدها تن از کارگران شهرها و مناطق حومه برگزار گردید. کارگران شرکت کننده از محلات کارگری آدانا، مرسین، آنکارا، زونگولداغ ، کارابوک چورلو، گبزه و استانبول، حمایت پرشور خود را از کمپین «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» علیه سوانح کار و بیماری های شغلی ابراز داشتند. در بین حضّار، «ارطغرل کورکچو»، معاون حزب دمکراتیک مردم (HDP) و نمایندۀ استانبول در پارلمان، «لونت توزل» نمایندۀ استانبول در پارلمان، «لمی اوزگن» سرپرست کنفدراسیون کارکنان بخش عمومی (KESK)، هیئت رئیسۀ اتحادیۀ کارگران نساجی و چرم (DERİTEKS) شعبۀ توزلا، اتحادیۀ عمومی کارگران (Genel-İş) شعبۀ بخش شرقی استانبول، اتحادیۀ کارگران فلزکار (Çelik-İş) شعبه های یک و دوی استانبول، شرکت داشتند. همچنین مقاماتی از «مجمع بهداشت و ایمنی کارگران»، انجمن «یک امید» (Bir Umut)، مسلمانان ضدّ سرمایه داری- انجمن مبارزه علیه سرمایه داری، و «انجمن هم میهنان» از کاریر، حضور داشتند. به علاوه شماری از کارگران درگیر اعتصاب غیرقانونی علیه کارفرمایان خود در فنیش آلومینیوم، پونتو دری، دانشگاه حاجت تپه و DHL، حضور به هم رساندند و خشم خود را علیه سوانح کار ابراز داشتند.

پیام های همبستگی فراوانی که از کشورها و تشکل های کارگری مختلف ارسال گردیده بودند و اهمیت همبستگی بین المللی را آشکار می ساختند، قرائت شدند. پس از توضیحات و خوشامدگویی های مقدماتی، ویدیویی پخش شد که فعالیت های «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» را تشریح می کرد. این همایش به یاد و خاطرۀ کارگرانی تقدیم شد که جان خود را در سوانح کار و در راه مبارزه طبقۀ کارگر از دست داده اند؛ یاد این کارگران با لحظه ای سکوت، گرامی داشته شد. سپس کارگران حاضر، با تشویق ایستاده به یاد کارگران جان باخته، خشم خود را علیه سوانح کار نشان دادند.

در سخنرانی اصلی که به نام «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» ایراد گردید، اهمیت سوانح کار مورد تأکید قرار گرفت. در این سخنرانی اشاره شد که سوانح کار به نابودی جسمی و روحی کارگران و خانواده های آنان می انجامد، اشاره شد که بیش از یک صدهزار امضای جمع آوری شده در طول کمپین انجمن با عنوان «سوانح کار تقدیر نیست، به مرگ کارگران در اثر سوانح کار پایان دهید»، نشان دهندۀ اعتراض عظیم کارگران است، و انجمن این اعتراض را به پارلمان منتقل کرده، این که کارفرمایان و حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP) مسبب و مقصر این سوانح کار هستند، چرا که از نظارت های مناسب و اقدامات احتیاطی ضروری طفره رفته اند. این سخنرانی، افشای نظام سرمایه داری استثمار به شکلی گیرا و تأثیرگذار بود. خاظر نشان شد که هدف از بنیان گزاری این انجمن، تقویت تشکل یابی طبقۀ کارگر برای حل مشکلات خود و همچنین گسترش این سازمان به بخش های وسیع تر طبقۀ کارگر بوده، و در شرایطی که اتحادیه های کارگری به نحو مناسب فعال نیستند، انجمن می بایست وظایف طبیعی آن ها را برعهده می گرفته است. و این که انجمن با برگزاری کمپین های متنوع، روحیۀ کارگران را افزایش داده و کارگران از خلال سازمان یابی و مبارزه، ناامیدی خود را کنار گذاشته و احساس نیروی بیشتری کرده اند. در این جا، درخواست تشکل یابی، بار دیگر تکرار گردید.

ویدیوهای زیادی در مورد سوانح کار و و مبارزات کارگران، در طول همایش نمایش داده شد. خانواده های کارگران جان باخته، سخنرانی نمودند. در میان شرکت کنندگان همایش، کارگرانی هم حضور داشتند که به شدت مصدوم گشته بودند، آن هم نیز احساسات خود را بیان کردند.

خواهر بزرگ تر «سلین ادم»، فردی که قربانی سانحه ای در طی فیلمبرداری یک سریال تلویزیونی شده بود، و همچنین برادر بزرگ تر «هیبتین گولچ» که زندگی خود را در انفجار داوود پاشا در سال گذشته از دست داد، سخنرانی هایی را به نام «خانواده های کارگری جویای عدالت» ترتیب دادند و از انجمن بابت فعالیت هایش علیه سوانح کار قدردانی نمودند. کارگرانی از فنیش، پونتو دری، دانشگاه حاجت تپه که درگیر اعتصاب غیرقانونی بودند، خشم خود را نسبت به سوانح کار ابراز داشتند و درخواست همبستگی با مبارزات خود را مطرح نمودند. پس از سخنرانی آن ها، «ارطغرل کورکچو»، معاوت رئیس HDP و «لونت توزل» (نمایند پارلمان از طرف HDP) به پشت تریبون آمدند و بر اهمیت کمپین «انجمن همبستگی بین المللی کارگران»، ساکت نماندن در برابر سوانج کار و ممکن بودن سازماندهی مبارزات تأثیرگذار کارگری، تأکید نمودند. «محمود شنگول»، دبیر شاخۀ استانبول (بخش شرقی) «اتحادیۀ عمومی کارگران» (DİSK Genel-İş) خاطر نشان ساخت که اتحادیه ها باید در قبال سوانح کار نیز، همچون سایر موضوعات، مسئولیت های خود را برعهده بگیرند

ویدیوهای زیادی در مورد سوانح کار و و مبارزات کارگران، در طول همایش نمایش داده شد. خانواده های کارگران جان باخته، سخنرانی نمودند. در میان شرکت کنندگان همایش، کارگرانی هم حضور داشتند که به شدت مصدوم گشته بودند، آن هم نیز احساسات خود را بیان کردند. خواهر بزرگ تر «سلین ادم»، فردی که قربانی سانحه ای در طی فیلمبرداری یک سریال تلویزیونی شده بود، و همچنین برادر بزرگ تر «هیبتین گولچ» که زندگی خود را در انفجار داوود پاشا در سال گذشته از دست داد، سخنرانی هایی را به نام «خانواده های کارگری جویای عدالت» ترتیب دادند و از انجمن بابت فعالیت هایش علیه سوانح کار قدردانی نمودند. کارگرانی از فنیش، پونتو دری، دانشگاه حاجت تپه که درگیر اعتصاب غیرقانونی بودند، خشم خود را نسبت به سوانح کار ابراز داشتند و درخواست همبستگی با مبارزات خود را مطرح نمودند. پس از سخنرانی آن ها، «ارطغرل کورکچو»، معاوت رئیس HDP و «لونت توزل» (نمایند پارلمان از طرف HDP) به پشت تریبون آمدند و بر اهمیت کمپین «انجمن همبستگی بین المللی کارگران»، ساکت نماندن در برابر سوانج کار و ممکن بودن سازماندهی مبارزات تأثیرگذار کارگری، تأکید نمودند. «محمود شنگول»، دبیر شاخۀ استانبول (بخش شرقی) «اتحادیۀ عمومی کارگران» (DİSK Genel-İş) خاطر نشان ساخت که اتحادیه ها باید در قبال سوانح کار نیز، همچون سایر موضوعات، مسئولیت های خود را برعهده بگیرند.

جدا از سخنرانی صورت گرفته از طرف «کمیتۀ بهداشت و ایمنی کارگران» در «انجمن همبستگی بین المللی کارگران»، پیام های همبستگی نیز از ژاپن، بریتانیا، ایران، اتریش و آلمان قرائت شدند که همگی بیان زیبای همبستگی بین المللی بودند. مشکلات کارگران مهاجر به عنوان آسیب پذیرترین بخش طبقۀ کارگر نیز مورد تأکید قرار گرفت. شعر «الیف چاغلی» (با نام «قایق نجات») دربارۀ زندگی پرمشقت کارگران مهاجر خوانده شد. گروه موسیقی «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» نیز ترانه هایی را اجرا نمود. همایش با «ترانۀ کارگران» که به طور دست جمعی خوانده شد، با تشویق ایستادۀ حاضرین و شعار «انجمن پیش می رود، مبارزه رشد می کند!» به پایان رسید.
23 دسامبر 2013

آخرین اخبار

 • رسانه های بورژوازی ادعا می کنند که ویروس کرونا هیچ تبعیضی بین ثروتمندان و فقرا نمی گذارد. آنها این ایده را تبلیغ می کنند که همه گیری دارای طبیعت فوق طبقه ای است. برای این منظور ، آنها به عمد برخی از افراد مشهور را به عنوان افراد مبتلا به کوید نوزده...
 • ميادين خالی است ، خيابان ها ساکت هستند ... تصويری از متروک شدگی ، بزرگترين شهرهای جهان را تحت الشعاع قرار می دهد! در بسياری از کشورها شاهد اعلام وضعيت اضطراری هستيم. همراه با اعلاميه های "ما با ويروس کرونا در حال جنگ هستيم" آنها اعلام می کنند : "...
 • ما عمیقاً از شنیدن خبر غیرمنتظرۀ قتل شاهرخ زمانی، فعال کارگری سوسیالیست در روز ۱۳ سپتامبر در زندان رجایی شهر کرج به دست رژیم ایران متأسف شدیم. در این جا به خانواده و رفقای او تسلیت می گوییم و باری دیگر رژیم اسلامی ایران را که مستقیماً مسئول مرگ او...
 • روز ۲۹ ژانویه، هزاران نفر از کارگران فلزکار اعتصاب خود را علیه اتحادیۀ کارفرمایان MESS (اتحادیۀ صنعتگران فلزکار) آغاز نمودند. این اعتصاب را «اتحادیۀ کارگران متحد فلزکار» (Birleşik Metal-İş ) سازماندهی کرد که شاخۀ وابستۀ DİSK (کنفدراسیون اتحادیه های...
 • معلمان از طریق کانون صنفی خود جهت کسب بخشی از مطالبات خود و همچنین اعتراض به حقوق پایمال شده دانش آموزان و خانواده ها از طریق حمله خصوصی سازی به آموزش و بهداشت رایگان که کل جامعه بخصوص طبقه کارگر و زحمتکشان را هدف ستم و بهره کشی مضاعف قرار داده است...
 • بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری ایرانی و عضو کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و همچنین فعال حقوق کودک، در تاریخ سوم دسامبر اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. او به 5 سال زندان محکوم شده و از ژوئن سال 2010 به این سو در حبس بوده است. در تاریخ 3 دسامبر،...
 • کارگران، برادران و خواهران! ما کارگرانی هستیم که روز و شب با مشقت کار می کنیم، تمام ثروت ها را ما تولید می کنیم. همه چیز روی دستان خود ما بنا می شود. ما کسانی هستیم که آسمان خراش ها را بالا می بریم، تونل ها را باز می کنیم، و سینۀ معادن زغال را می...
 • همانطور که مستحضر هستید اعتصاب کارگران معدن سنگ اهن بافق وارد فاز جدیدی از مبارزه شده است ودر روزهای گذشته کارفرما و حامیان سرمایه در معدن سنگ اهن بافق یک بار دیگر با دسیسه چینی ،پرونده سازی ،تهدید وصادر کردن قرار بازداشت دهها نفر از کارگران معترض...
 • ما کارگران و نمایندگان کارگری که هم اکنون به دلیل فعالیت های کارگری و اقدام در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری توسط جمهوری اسلامی دستگیر و به دنبال اتهامات ساختگی و ضد کارگری زندانی شده ایم می دانیم که حکومت های سرمایه داری در تمامی جهان علیه...
 • در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری برزیل کارگران مبارز و آگاه اعتصاب کننده در برزیل، اتحادیه¬های کارگری متعهد و مسئول به جنبش کارگری در برزیل سندیکاهای رشته های آموزش، بهداشت، زمین¬های کشاورزی و خانه
 • روز سیزدهم ماه مه، نظام استثمار و بهره کشی سرمایه داری، جان قریب به 300 کارگر معدن زغال سنگ را گرفت و نام آن را «حادثۀ» سوما، شهری در غرب ترکیه، گذاشت. امروز هنوز تعداد نامعلومی از کارگران در زیر آوار به دام افتاده اند. این کشتار، بزرگترین «حادثۀ...
 • کارگران و مردم آزادیخواه ترکیه، وقتی خبر کشته شدن معدنچیان سوما در استان مانیسا را بر اثر انفجار معدن سوما در تاریخ 13/5/2014 شنیدیم با دل و جان منقلب شده، گریستیم ، یکبار دیگر سرمایه داران جان صدها کارگر ( تا کنون 300 نفر) را گرفتند.
 • در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ زندانیان سیاسی و کارگری بند ۳۵۰ اوین به طور ددمنشانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها یکی از جنایت‌کاران اصلی نیز اراجیفی در جهت تکذیب ضرب و شتم زندانیان که به هیچ عنوان پنهان کردنی نیست...