Navigation

اول مه ۲۰۱۲: راهپیمایی انجمن همبستگی بین المللی کارگران

تظاهرات مرکزی، در استانبول برگزار شد که در نوع خود بزرگ‌ترین تظاهرات بود. نزدیک به 200 هزار نفر از زحمتکشان به این تظاهرات پیوستند، به طوری که میدان تاکسیم از شدّت ازحام جمعیت بسته شد و بسیاری از گروه‌ها به مدت چندین ساعت قادر به ورود به میدان نبودند.

گروه "انجمن همبستگی بین‌المللی کارگران" (UİD-DER) یکی از بزرگ‌ترین و پرشورترین گروه‌های کارگری شرکت‌کننده در این مراسم بود. کارگران کارخانه‌های مختلف، با پیراهن‌ها و کلا‌های قرمزی که نشان از روحیۀ مبارزاتی آنان داشت، به شکلی منضبط یک ستون قابل توجّه در زیر بنر UİD-DER تشکیل دادند. UİD-DER با برگزاری یک کمپین با شعار اصلی "افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار" در پیش از آغاز مراسم اوّل ماه مه، نه فقط کارگران بسیاری را سازماندهی کرد و آنان را به مراسم روز جهانی کارگر آورد، بلکه همچنین توجّه عظیم کارگران را در طول راهپیمایی و تظاهرات به سوی خود جلب نمود.

سخنرانی‌های بسیاری به همراه ترانه‌ها، اشعار و شعارهای کارگری از مینی‌بوس حاوی بلندگو و و تجهیزات صوتی UİD-DER پخش می‌شد که در تمام طول راهپیمایی از سوی ستون متشکل کارگران انجمن ما همراهی می‌گردید. ما قاطعانه اعلام کردیم که هرگز در مقابل حملات سیستم سرمایه‌داری، دولت و دستگاه پلیسی آن، کمر خم نخواهیم کرد.

ستون کارگران UİD-DER، محلی بود که نه فقط هیجان و دیسیپلین کارگری، که همچنین انترناسیونالیسم را به معرض نمایش می گذاشت. در همان حال که این روز به طبقات کارگر ایران و ژاپن از طریق فعالیت‌های همبستگی تبریک گفته شد، مطالبات دموکراتیک کُردها نیز به روشنی مورد حمایت قرار گرفت. ما متحدانه با سردادن شعار "آزادی برای کُردها"، به مردم کرد خوشامد گفتیم. در سخنرانی‌های ضمن راهپیمایی، مطالبات بسیاری مانند "توقف سرکوب علوی‌ها"، "آزادی مذهب"، "رفع ممنوعیت حجاب و استفاده از زبان مادری"، "توقف کلاس‌های مذهبی اجباری"، "رفع محدودیت‌های اتحادیه‌گرایی و آزادی‌های سیاسی"، "حق کامل انجمن، اعتصاب و مطبوعات" مطرح شد.

در مقابل ستون ما، سه بنر با شعارهای رو‌به‌رو قرار داشت: "افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار"، "سرمایه‌داری در بن‌بست است، چارۀ کار قدرت کارگرست" و "جنگ های امپریالیستی را تمام کنید، سرکوب سیاسی فعالیت سندیکایی و سیاسی را متوقف سازید". همچنین یک بنر هم در پشت ستون با شعار "کارگران سراسر جهان، متحد شوید!" قرار داشت. در قسمت جلوی ستون کارگران، پلاکاردهای زیادی وجود داشت که مطالبات مختلف طبقۀ کارگر را بیان می‌کرد؛ من‌جمله اعلام همبستگی با مردم کُرد و طبقۀ کارگر ایران. برخی از شعارهای مرتبط با طبقۀ کارگر ایران نیز به دو زبان (فارسی و ترکی) نوشته شده بود؛ شعارهایی نظیر "صلح در خاورمیانه تنها از طریق قدرت کارگری محقق خواهد شد"، "کارگران زندانی را آزاد کنید" و "سرکوب طبقۀ کارگر ایران را متوقف سازید".

از جمله شعارهایی که به کرّات در طول راهپیمایی سرداده می شدند، عبارت بودند از: "زنده باد اوّل ماه مه، زنده باد سوسیالیسم"، " UİD-DERبه جلو می‌رود، مبارزه رشد می‌کند"، " ما در کارخانه‌ها و مزارع هستیم، این دستان ماست که زندگی را می‌سازد"، "دستمزدهای بالاتر، روزکار کم‌تر"، "میلیون‌ها نفر گرسنه، میلیون‌ها نفر بیکار، این نظام سرمایه‌داری شماست"، " ما نظام سرمایه‌داری را سرنگون و جامعه‌ای بی‌طبقه بناخواهیم کرد"، "کارگران تمام کشورها، متحد شوید!"، و "آموزش رایگان، بهداشت رایگان، مسکن رایگان، حمل و نقل شهری رایگان".

دیدار با کارگران ایرانی در میدان

راهپیمایی منضبط و پرشور ستون کارگران با ورود به میدان تاکسیسم و همراه با تشویق هزاران کارگر در گوشه و کنار میدان، پایان گرفت. علاقۀ فراوانی به دیدن صف کارگران UİD-DER و شنیدن شعارهای آنان وجود داشت. در داخل میدان، شماری از کارگران ایرانی که به ترکیه پناهنده شده اند، به گروه ما پیوستند. آن‌ها پلاکاردی را حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: "کارگران سراسر جهان، متحد شوید!". ما با یک سخنرانی از آن‌ها استقبال کردیم:

"امروز کارگران ایرانی مهاجر در بین ما حضور دارند. ما از صمیم قلب به آنان خوشامد می‌گوییم. طبقۀ کارگر ایران تحت سرکوب روزافزون قرار دارد. شرایط کار و معیشت درحال بدتر شدن است. اجازۀ سازماندهی، تشکل و مداخله در فعالیت‌های سیاسی از کارگران ایران سلب گردیده است. تمامی کارگران، و به ویژه رهبرانی که بنابه منافع طبقاتی خود متشکل و در فعالیت‌های سیاسی وارد می‌شوند، با سرکوب شدید رو‌به‌رو می‌گردند. رژیم ایران، کارگران و رهبران کارگری را بازداشت، زندانی و شکنجه می‌کند. ما، به عنوان فعالین UİD-DER، ضمن حمایت از وحدت ملی و بین‌المللی طبقۀ کارگر، فریاد می‌زنیم که طبقۀ کارگر ایران تنها نیست. ما به منظورجلوبردن همبستگی بین‌المللی و آزادی کارگران زندانی در ایران، کمپینی را برای جمع آوری امضا به‌راه انداخته ایم. ما از این‌جا درودهای خود را به برادران و خواهران هم‌طبقه‌مان در ایران می‌فرستیم؛ آن‌ها باید بدانند که تنها نیستند".

در انتهای سخنرانی، ما شعارهای "زنده باد همبستگی بین‌المللی"، "کارگران ایران تنها نیستند" و "کارگران جهان، متحد شوید!" را فریاد زدیم.

کارگران حامی UİD-DER، با روحیۀ انترناسیونالیستی و اشتیاق نسبت به روز اوّل ماه مه، مبارزۀ خود را علیه نظام سرمایه‌داری ادامه خواهند داد.

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

ما نظام سرمایه‌داری را سرنگون و جامعه ‌ای عاری از طبقه بنا خواهیم کرد!

2 می 2012

آخرین اخبار

 • ما عمیقاً از شنیدن خبر غیرمنتظرۀ قتل شاهرخ زمانی، فعال کارگری سوسیالیست در روز ۱۳ سپتامبر در زندان رجایی شهر کرج به دست رژیم ایران متأسف شدیم. در این جا به خانواده و رفقای او تسلیت می گوییم و باری دیگر رژیم اسلامی ایران را که مستقیماً مسئول مرگ او...
 • روز ۲۹ ژانویه، هزاران نفر از کارگران فلزکار اعتصاب خود را علیه اتحادیۀ کارفرمایان MESS (اتحادیۀ صنعتگران فلزکار) آغاز نمودند. این اعتصاب را «اتحادیۀ کارگران متحد فلزکار» (Birleşik Metal-İş ) سازماندهی کرد که شاخۀ وابستۀ DİSK (کنفدراسیون اتحادیه های...
 • معلمان از طریق کانون صنفی خود جهت کسب بخشی از مطالبات خود و همچنین اعتراض به حقوق پایمال شده دانش آموزان و خانواده ها از طریق حمله خصوصی سازی به آموزش و بهداشت رایگان که کل جامعه بخصوص طبقه کارگر و زحمتکشان را هدف ستم و بهره کشی مضاعف قرار داده است...
 • بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری ایرانی و عضو کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و همچنین فعال حقوق کودک، در تاریخ سوم دسامبر اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. او به 5 سال زندان محکوم شده و از ژوئن سال 2010 به این سو در حبس بوده است. در تاریخ 3 دسامبر،...
 • کارگران، برادران و خواهران! ما کارگرانی هستیم که روز و شب با مشقت کار می کنیم، تمام ثروت ها را ما تولید می کنیم. همه چیز روی دستان خود ما بنا می شود. ما کسانی هستیم که آسمان خراش ها را بالا می بریم، تونل ها را باز می کنیم، و سینۀ معادن زغال را می...
 • همانطور که مستحضر هستید اعتصاب کارگران معدن سنگ اهن بافق وارد فاز جدیدی از مبارزه شده است ودر روزهای گذشته کارفرما و حامیان سرمایه در معدن سنگ اهن بافق یک بار دیگر با دسیسه چینی ،پرونده سازی ،تهدید وصادر کردن قرار بازداشت دهها نفر از کارگران معترض...
 • ما کارگران و نمایندگان کارگری که هم اکنون به دلیل فعالیت های کارگری و اقدام در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری توسط جمهوری اسلامی دستگیر و به دنبال اتهامات ساختگی و ضد کارگری زندانی شده ایم می دانیم که حکومت های سرمایه داری در تمامی جهان علیه...
 • در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری برزیل کارگران مبارز و آگاه اعتصاب کننده در برزیل، اتحادیه¬های کارگری متعهد و مسئول به جنبش کارگری در برزیل سندیکاهای رشته های آموزش، بهداشت، زمین¬های کشاورزی و خانه
 • روز سیزدهم ماه مه، نظام استثمار و بهره کشی سرمایه داری، جان قریب به 300 کارگر معدن زغال سنگ را گرفت و نام آن را «حادثۀ» سوما، شهری در غرب ترکیه، گذاشت. امروز هنوز تعداد نامعلومی از کارگران در زیر آوار به دام افتاده اند. این کشتار، بزرگترین «حادثۀ...
 • کارگران و مردم آزادیخواه ترکیه، وقتی خبر کشته شدن معدنچیان سوما در استان مانیسا را بر اثر انفجار معدن سوما در تاریخ 13/5/2014 شنیدیم با دل و جان منقلب شده، گریستیم ، یکبار دیگر سرمایه داران جان صدها کارگر ( تا کنون 300 نفر) را گرفتند.
 • در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ زندانیان سیاسی و کارگری بند ۳۵۰ اوین به طور ددمنشانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها یکی از جنایت‌کاران اصلی نیز اراجیفی در جهت تکذیب ضرب و شتم زندانیان که به هیچ عنوان پنهان کردنی نیست...
 • با تبریک سال نو به تمامی ستم دیدگان و آرزوی کام یابی شان در مبارزه، من شاهرخ زمانی کارگر نقاش عضو سندیکا ی کارگران نقاش تهران به عنوان قطره ای از دریای 50 میلیونی خانواده های کارگران ایران به مسابحه ایجاد کنندگان تمامی ارزش های مادی و معنوی جامعه می...
 • زندان مخوف قزل حصار با ده بند مستقل به نام واحد های دهگانه پذیرای20000 الی 22000 هزار زندانی مواد مخدر می باشد، که عمداتا" 200 نفر خروجی 400 تا 500 نفر ورودی دارد، قربانیانی با میانگین 20 تا چهل سال که براثر بیکاری و فلاکت اقتصادی تا شاید خود را از...